Privacy- en cookieverklaring

Denko ICT en Denko Domotica realiseren zich dat een passende verwerking van persoonsgegevens een belangrijk deel is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Denko ICT en Denko Domotica is natuurlijk in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:
1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
2. Marketingactiviteiten;
3. Beveiligingsniveau;
4. Rechten van betrokkenen;
5. Contactgegevens;
6. Aanpassen privacy statement.

 

1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Uw persoonsgegevens worden door Denko ICT en Denko Domotica verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Denko ICT en/of Denko Domotica. Deze overeenkomsten zien er hoofdzakelijk op toe ICT producten en (cloud)diensten te leveren en te beheren. Daarnaast Domotica producten te leveren en in te stellen. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Denko ICT en Domotica te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

2. Marketingactiviteiten

Denko ICT en Domotica houden, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Denko ICT en Domotica.

3. Beveiligingsniveau

Denko ICT en Domotica beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

4. Rechten van betrokkenen

Iedere klant van Denko kan, na schriftelijk verzoek, de bij ons bekende persoonlijke gegevens: inzien, laten wijzigen en laten verwijderen. Tevens is een eigen portaal beschikbaar om deze zaken zelf te behartigen. Indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

5. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Denko ICT BV en Denko Domotica BV
dhr. D. Koop
Eekboerstraat 28B
7575 AX Oldenzaal
info@denko.nl

6. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.denko.nl) worden gepubliceerd.